torsdag 17 augusti 2017

"Men du ser ju så pigg ut!" Om stenar i skon, oförmåga och skedar

Per Währborg                                                                                        bildkälla
Igår kunde man läsa i GP en krönika skriven av Per Währborg, professor emeritus i beteendevetenskap och stressforskare.
En lysande beskrivning av vad stress är och hur man ska tänka och handla när man känner sig stressad.

"Stress innebär egentligen inget annat än otillräcklighet. Känslan av att inte räcka till. När hjärnan inte hittar någon lösning på livets påfrestningar uppstår känslan av otillräcklighet." [...]  
Känslan av otillräcklighet och orkeslöshet är ett obehag som får hela vår kropp att kämpa, stundtals infernaliskt, till dess en dag då gränsen är nådd – det är då vi kallar det utmattningssyndrom. [ ...]
 Det känns som att det är alltför mycket att tänka på och alldeles för lite att tänka med. [...] 
Vad skall man då göra, eller tänka, för att slippa otillräcklighetens ok och trötthetens förlamande bojor?"

Den här krönikan är den bästa jag läst på mycket länge om stress, utmattningssyndrom, överbelastning. 
Som drabbad har jag fått många käcka tips om hur jag ska hantera detta allt från "tänk inte på det" till "Du borde prova mindfulness, yoga, meditation m.m."


Problemet är ofta att få andra, som inte har en susning om utmattning, inte själv varit i kontakt med utmattning eller ens känner någon som är drabbad av utmattning, att förstå vad det handlar om.

Det är min oförmåga att i ord beskriva sjukdomen och dess symptom kombinerat med en vilja hos andra att vilja lösa "problemet", som ofta utlöser dessa käcka tips om hur jag ska tackla mina koncentrationssvårigheter, det dåliga minnet, ljudkänsligheten, "kalendersjukan", ångesten, tröttheten, sömnsvårigheterna etc

Då läser jag den här krönikan av Per Währborg och jag får genast ett verktyg, som jag kan använda. "Stenen i skon"! En sådan bra beskrivning av hur det kan vara. Det finns också andra bilder man kan använda sig av:
Bilen - som länge går på reservtanken, när bensinen tagit slut och där motorn till sist skär.
Skedteorin, "The Spoon Theory", som också utmärkt beskriver hur det är för den som är sjuk i utmattningssyndrom.


Klicka på bilden så bir den större


Det här gäller lika mycket andra kroniska sjukdomar, t.ex fibromyalgi, Chrons, borderline m.fl inte bara utmattningssyndrom; sjukdomar som har både kroppsliga och mentala symptom, men som oftast inte syns på utsidan; "Men du ser ju så pigg ut!"

Om du vill läsa krönikan i sin helhet, så hittar du den HÄR
Om du vill läsa fler krönikor av Per Währborg, så hittar du dem HÄR!


2 kommentarer: